خدمات کوچینگ سازمانی کارو (Organizational Coaching)

تیم کوچینگ کارو ،  عمق و وسعت تخصص ، تجربه و مهارت را به افراد ، سازمانها و شرکتها ارائه میدهند.  تخصص آنها در مسیر تجربه بهترین روشها در زمینه کوچینگ  فردی و سازمانی ، مدیریت منابع انسانی ،  رهبری ، توسعه تیمی و اثربخشی سازمانی به دست آمده است.  علاوه بر این ، کوچ های کارو به اصول اخلاقی ، استانداردها و شایستگی های اصلی فدراسیون بین المللی کوچینگ (ICF) پایبند بوده و  بهبود مستمر جزو اصول اساسی آنهاست.

کارو خدمات کوچینگ بسیار تأثیرگذاری را به سازمانها ارائه می دهد كه رفتار رهبران را با استراتژی های سازمانی هماهنگ نموده ، عملکرد تیم ها را افزایش می دهد و اعتماد و اطمینان را به رهبران  افزایش می دهد.

نتایج مشترک کوچینگ :

 • افزایش توانایی ، اعتماد به نفس و تأثیر رهبری
 • همسویی بیشتررفتار کارکنان با انتظارات رهبران
 • افزایش پاسخگویی و تأثیر مستقیم آن در دستیابی به نتایج
 • افزایش اثر بخشی در تیم های پیشرو ، از جمله تیم های مجازی
 • بهبود عملکرد ، تعامل و همکاری تیم ها
 • افزایش مهارت ، شایستگی و اعتماد به نفس در راستای تغییر
 • تقویت مهارت های ارتباطی و روابط بین فردی
 • افزایش اثر بخشی در ایجاد استعداد در تیم
 • افزایش تاثیر گذاری مکالمات
 • گفتگوهای چالش برانگیز فعال تر
 • تغییر دررفتارها ، عادات و طرز فکر

انواع خدمات کوچینگ سازمانی:

کارو ، انواع خدمات کوچینگ را در زمینه های گوناگون  اثربخشی سازمانی ، رهبری و توسعه تیم ، در قالب های زیر به سازمانها ارائه می دهد:

1. کوچینگ سازمانی سفارشی: (Customized Organizational Coaching)

در این مسیر کوچ های سازمانی کارو با رهبران و مدیران ارشد برای شناسایی راهکارهای کوچینگی قابل ارائه با ضریب تأثیر بالا مشارکت خواهند داشت . این راهکارها  به منظور دستیابی به اهداف سازمانی و  برای هماهنگی رفتار کارکنان و  رهبران با استراتژی سازمان طراحی خواهند گردید.

کوچینگ سازمانی کارو در موارد ذیل برای سازمان شما مناسب خواهد بود :

 • در صورتی که تیم رهبری شما وظیفه دارد یک سیستم جدید یا دستورالعمل شرکتی با اولویت بالا که نیاز به هدایت کارمندان از طریق تغییر و انتقال تجربه دارد ، را در سازمان اجرا نماید.
 • سازمان شما یک برنامه توسعه رهبری جدید دارد که نیاز به پشتیبانی کوچینگ در راستای مدیریت تغییر دارد.

دستاورد ها:

 • راه حل های کوچینگ متناسب با نیازهای سازمانی
 • رهبران مجهز به دانش ، مهارت و آگاهی برای هدایت تغییر در خود و تیم های خود خواهند گردید.
 • رهبران با استراتژی هایی برای تغییر رفتار ، عادت ها و ذهنیت های خود به منظور دستیابی و زندگی کردن با اهداف سازمانی به روشی معنادار و عملی همراه و هم مسیر می شوند.
 • نتایج قابل اندازه گیری شناسایی و ارزیابی خواهد گردید.

روند کار

در ابتدای روند ، کوچ های کارو در جلسات مشترک  در خصوص اهداف سازمانی و نتایج مورد نظر سازمان شما بحث و تبادل نظر خواهند نمود . ما در این روند برای ایجاد یک راه حل کوچینگ سازمانی سفارشی جهت رفع  نیازهای سازمان شما ، اطلاعات ، گزینه های تخصصی و مشاوره های لازم را برای بررسی و تصمیم گیری در اختیار شما قرار می دهیم.  گام های بعدی بر اساس خروجی های این مرحله طراحی و برنامه ریزی گردیده و کوچ های دارای تخصص لازم برای اجرایی نمودن راه حل های کوچینگ نهایی شده ، اختصاص خواهند یافت. کوچ های کارو  همچنین در مسیر نظارت بر پیشرفت و شناسایی مواردی که برای حفظ نتایج مطلوب لازم است ، با شما همراهی خواهند نممود.

تأیید و پشتیبانی مدیران ارشد سازمان برای مشارکت موفق کارمندان در اجرای راه حل های کوچینگ و موفقیت این برنامه بسیار ضروری می باشد. همچنین اطمینان از تطابق اهداف با اولویت ها و وظایف سازمان اهمیت بسیار بالایی دارد. مشارکت کنندگان در برنامه ها ،  مسئول ایجاد اهداف معنادار همسو با اولویت ها و مأموریت های سازمان ، اولویت بندی زمان مورد نیاز ، پیشرفت و دستیابی به نتایج مطلوب خواهند بود.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص خدمات کوچینگ سازمانی سفارشی کارو ، ازطریق لینک زیر با ما در تماس باشید.
کارشناسان کارو در اسرع وقت پاسخگوی شما خواهند بود.

دریافت مشاوره

2. کوچینگ رهبری : (Leadership Coaching)

در سرویس کوچینگ  رهبری  ، کارو  دو گزینه مشخص در اختیار رهبران قرار می دهد:   کوتاه مدت و بلند مدت *

* کوچینگ بلند مدت از طریق یک فرآیند دریافت سه ماهه در دسترس است ، بنابراین بسته به زمان برنامه ، ممکن است یک دوره انتظار برای این سرویس وجود داشته باشد.

الف- کوچینگ رهبری کوتاه مدت:

دستاوردها :

 • افزایش اعتماد به نفس برای اقدامات و تصمیم گیری های مهم ، که بر روی بهره وری تیم ، تعامل و نتایج تأثیر می گذارد.
 • شناسایی و در نظر گرفتن گزینه ها و راه حل های بیشتر
 • افزایش دانش و مهارت
 • تغییر در ذهنیت ،رفتار و دیدگاه
 • دریافت بازخورد فوری

روند:

سرویس کوچینگ رهبری کوتاه مدت کارو ، امکان پشتیبانی به موقع از سرپرستان با چالش های روزمره رهبری را طی 1-3 جلسه فراهم می نماید.  هر جلسه ، لحظات اصلی چالش و یادگیری تجربی را به فرصتی متمرکز برای توسعه رهبری تبدیل می کند.

 ب- کوچینگ رهبری بلند مدت :

در سرویس کوچینگ رهبری بلند مدت کارو ،  و برای ایجاد اهداف مشترک در راستای  برنامه توسعه رهبری خود ، که با اهداف کاری با اولویت بالای سازمان نیز تطابق دارند ، چندین ماه با مشارکت سرپرست خود ، در روند کوچینگ با یک کوچ کار خواهید نمود .

دستاوردها :

کوچینگ  رهبری بلند مدت ، یک مشارکت قدرتمند بین شما و کوچ در راستای افزایش ظرفیت رهبری شما می باشد .این روند، پیشرفت سازمان شما را به سمت نتایج نوآورانه تسریع می کند . به ویژه هنگامی که این برنامه کوچینگ  با برنامه های سازمان شما برای توسعه رهبری یا جانشینی همسو باشد.

 • ارزیابی و درک چالش های سازمانی و نیازهای توسعه رهبری شما
 • شناسایی اهداف خاص و قابل اندازه گیری برای مدت زمان مشارکت کوچینگ
 • ایجاد ارتباط بین اهداف کوچینگ ، فعالیت ها ، عملکرد فردی و تیمی ، نتایج سازمانی و اولویت ها و اهداف شرکت
 • بکارگیری تفکر بحرانی و حل مساله آنی
 • به چالش کشیدن محدودیت های فعلی و آزاد سازی پتانسیل خود
 • اطمینان از اقدام ، پاسخگویی و اندازه گیری برای حمایت از شما در دستیابی به اهداف تعریف شده
 • ایجاد شایستگی های رهبری و مهارت برای کوچینگ خود و کوچینگ  دیگران

روند:

سرویس کوچینگ رهبری بلند مدت  کارو ، سرپرست و / یا سایر ذینفعان در محدوده کسب و کارشما را درگیر می نماید.  ورود آنها به شما کمک می کند اهداف خود را با اهداف سازمان خود و همچنین اولویت های بالادستی هماهنگ کنید.  مشارکت سرپرست شما در این فرایند کوچینگ می تواند رابطه و ارتباط شما را تقویت کند. کوچ شما برای اطمینان از حمایت و پشتیبانی روزمره مورد نیاز در مسیر رسیدن به اهداف ، با شما همکاری خواهد کرد

جلسات کوچینگ رهبری در صورت امکان بصورت مجازی و حضوری است.  موفقیت شما به تلاش مداوم و تعهد زمانی 6-12 ماهه شما بستگی دارد .  مدت زمان و دفعات جلسات کوچینگ  شما بر اساس اهداف ، نتایج تعریف شده از طریق کوچینگ  و نیازهای عملیاتی توسط شما و کوچ تنظیم می شود.برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص خدمات کوچینگ رهبری کارو ، لطفا اینجا را کلیک کنید.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص خدمات کوچینگ رهبری کارو ، ازطریق لینک زیر با ما در تماس باشید.
کارشناسان کارو در اسرع وقت پاسخگوی شما خواهند بود.

دریافت مشاوره

3. کوچینگ تیمی: (Team Coaching)

با سرمایه گذاری در چگونگی ارائه هدایت جمعی به گزارش های مستقیم و نحوه خدمت به گروه های اصلی ذینفع ، همکاری و تأثیر را افزایش دهید.

این سرویس برای رهبری ، پروژه و برخی از تیم های عملیاتی است که بر بهبود اثر بخشی تیم برای تأثیر بیشتر بر نتایج مرتبط با وظیفه آنها و در خدمت ذی نفعان و سازمان هایشان متمرکز است.  درخواست خدمات و تکمیل پرسشنامه توسط رهبران تیم ، به ما در تعیین نیازها ، تناسب ، تعهد و تأثیر بالقوه کمک خواهد نمود.

دستاوردها :

 • ایجاد درک مشترک از نیازهای ذینفعان
 • تأمین رهبری جمعی
 • بهبود نتایج و نتایج تجاری برای همسویی با اهداف استراتژیک سازمان
 • بررسی نحوه یادگیری تیمی برای ایجاد ، نوآوری و شکوفایی
 • ایجاد اهداف تجاری مشخص و یکپارچه
 • تعریف نقش ها و مسئولیت ها
 • ایجاد و تصفیه فرآیندهای موثر و کارآمد
 • ارتقا روابط قوی و سازنده در بین اعضای تیم
 • توسعه مهارت های رهبری
 • پرورش منافع متقابل برای خود و ذینفعان

روند کار

تیم مورد نظر با یک کوچ از طریق یک فرایند سفارشی برای بررسی نحوه کار در ارتباط با یکدیگر و مشتریان ، با تمرکز ویژه بر روی یک هدف مهم ، اولویت یا چالش تجاری ، همراه می شود.  هدف ، بالا بردن عملکرد جمعی تیم و ایجاد ظرفیت برای پاسخگویی به محیط متغیر و متنوعی است که در آن کار می کنند. علاوه بر این ، این فرایند برای کمک به تیم ها برای ایجاد هدف مشترک در خطوط مختلف کسب و کار و اولویت های رقابتی طراحی شده است.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص خدمات کوچینگ تیمی کارو ، ازطریق لینک زیر با ما در تماس باشید.
کارشناسان کارو در اسرع وقت پاسخگوی شما خواهند بود.

دریافت مشاوره

4. کوچینگ تعارض: (Conflict Coaching)

کوچینگ  تعارض می تواند به افزایش صلاحیت و اطمینان شما در مدیریت تعارض ها ، درگیری ها و اختلافات بین فردی در محیط کار کمک کند.  همراهی نفر به نفر با یک کوچ ایده آل این جهت رسیدگی به یک وضعیت فوری تعارض یا توسعه مهارت های مدیریت تعارض خود در این سرویس قابل تعریف خواهد بود.

دستاوردها :

 • بررسی تأثیر تعارض بر شما و دیگران
 • توسعه استراتژی برای حل تعارض
 • آمادگی برای گفتگوهای چالش برانگیز
 • کسب بینش ، ابزار و منابع برای موفقیت شما

روند کار

فرایند کوچینگ تعارض کاملا محرمانه است.  تعداد ، دفعات و مدت جلسات به گونه ای تنظیم می شود که نیازهای سازمانی و کارمندان را برآورده کند.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص خدمات کوچینگ تعارض کارو ، ازطریق لینک زیر با ما در تماس باشید.
کارشناسان کارو در اسرع وقت پاسخگوی شما خواهند بود.

دریافت مشاوره

5. کوچینگ گروهی: (Group Coaching)

سرویس کوچینگ گروهی کارو ،  فرصتی را برای رهبران فراهم می نماید تا رویكرد جمعی و مشاركتی بیشتری در توسعه رهبری خود داشته باشند. در نتیجه ، این سرویس کوچینگ  اغلب به ابتکارات کوچینگ سازمانی در مقیاس بزرگتر متصل می شود.

 دستاوردها :

 • شناسایی و تعیین اهداف
 • تعمیق آگاهی پیرامون موضوعات اصلی
 • اقدام مناسب و به موقع
 • ایجاد روند پاسخگویی برای دستیابی به اهداف
 • اشتراک ، رشد و ترویج یادگیری مداوم
 • ایجاد اعتماد ، روابط معنادار و احساس اجتماع

روند کار

روند کوچینگ گروهی توسط یک کوچ کسب و کار و رهبری ماهر هدایت می شود که نقش وی حداکثر رساندن انرژی ، تجربه و خرد افراد در گروه است.  محیط و رویکرد کوچینگ  اعضای گروه را تشویق می نماید تا از طریق تأمل ، یادگیری مشارکتی ، اقدام و پاسخگویی به اهداف فردی خود برسند.

اولین قدم بحث تک به تک با یک کوچ است تا اهداف شما را بررسی کند و تعیین کند که آیا کوچینگ  گروهی خدمات مناسبی برای شماست. گام بعدی تعریف و توسعه اهداف مهم معنی دار ، با اخذ دیدگاههای سرپرست فرد خواهد بود.  سرویس کوچینگ گروهی کارو شامل شش جلسه کوچینگ  1.5 ساعته در هر سه تا چهار هفته خواهد بود.  اعضای گروه به انجام اقدامات در راستای اهداف تعریف شده در فاصله بین جلسات کوچینگ متعهد میشوند. موفقیت کوچینگ  گروهی به مشارکت ، تعامل و تعهد شرکت کنندگان بستگی دارد.

در طول این جلسات محرمانه و مجازی ، شما با گروه کوچکی از رهبران ملاقات خواهید کرد و در مورد یک موضوع مشترک به کوچینگ  همتایان خود می پردازید.

کوچینگ گروهی یک قالب کوچینگ  قدرتمند است اگر:

 • شما می خواهید مهارت های کوچینگ و همکاری خود را افزایش دهید.
 • شما با یادگیری در یک محیط گروهی با هم رده های خود پیشرفت می کنید.
 • شما می دانید که مسئولیت پذیری از خود و دیگران عامل اصلی موفقیت است.
 • شما مایلید زمان و تمرکز لازم را برای تحقق اهداف خود سرمایه گذاری کنید.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص خدمات کوچینگ گروهی کارو ، ازطریق لینک زیر با ما در تماس باشید.
کارشناسان کارو در اسرع وقت پاسخگوی شما خواهند بود.

دریافت مشاوره

کوچینگ اجرایی: (Executive Coaching)

خدمات قابل ارایه توسط کارو در این حوزه عبارتند از :

الف- خدمات کوچینگ برای کارمندان سطح اجرایی برای کمک به توسعه شایستگی ها ، توانایی ها و مهارت ها در:

 • تغییر مدیریت یا مدیریت ریسک
 • برنامه ریزی استراتژیک ، چشم انداز و تعیین هدف
 • ارتباطات اجرایی
 • تصمیم گیری پیچیده
 • چشم انداز شرکت
 • چابکی سازمانی
 • ایجاد اتحادهای استراتژیک ذینفعان
 • مدیریت تعارض
 • اصالت و خودآگاهی

ب- خدمات کوچینگ خاص عبارتند از:

 • تعیین اهداف و تدوین برنامه های عملیاتی با استفاده از نظرسنجی بازخورد 360 درجه رهبران
 • ایجاد و اجرای برنامه های توسعه یا یادگیری
 • کوچینگ پیگیری پس از گذراندن برنامه ها یا دوره های آموزش رهبری
 • کمک به توسعه نامزدهای جانشینی و برنامه ریزی شغلی
 • حمایت از کارمندان هنگام انتقال آنها به سمت یک نقش جدید یا ارشد

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص خدمات کوچینگ اجرایی کارو ، ازطریق لینک زیر با ما در تماس باشید.
کارشناسان کارو در اسرع وقت پاسخگوی شما خواهند بود.

دریافت مشاوره