ما کی هستیم؟

شرکت و آکادمی کوچینگ کارو، توسط تعدادی از کوچ های عضو و تایید صلاحیت شده توسط فدراسیون جهانی کوچینگ ICF و  با هدف ایجاد ارزش افزوده برای افراد و سازمانها از طریق ارائه خدمات کوچینگ ، منتورینگ و مشاوره در شهر گوتنبرگ کشور سوئد ثبت و تاسیس گردیده است. در همین راستا و به منظور تربیت کوچ های حرفه ای، آکادمی کوچینگ کارو دوره های تربیت کوچ حرفه ای را با بهره گیری از مدرسین و منتور کوچ های حرفه ای برگزار می نماید.

ارتباط با ما

ماموریت کارو

چشم انداز کارو

تبدیل شدن به یک مرکز آموزشی و ارائه خدمات کوچینگ که استانداردها و چارچوبهاي آموزشی و خدماتی آن کاملا بر مبناي استانداردهاي جهانی بوده و نام آن تداعی گر اصالت، مهارت و همراهی می باشد.

ارزش های کارو

  • حفظ محرمانگی
  • تعهد
  • شفافیت
  • صداقت
  • تمامیت و یکپارچگی
  • باور به پویایی و توانمندی افراد

کلیه ارزشهای کارو ، بر اساس استاندارد ها و اصول اخلاقی فدراسیون جهانی کوچینگ ICF می باشند.

بنیان گذاران کارو

علیرضا نعیمی
هم بنیانگذار

عضو فدراسیون جهانی کوچینگ ICF

لیدرشیپ کوچ سازمانی با تاییدیه PCC

مدرس و منتور مهارت های کوچینگ

بیش از 23 سال سابقه در صنعت نفت و گاز ایران

پریسا پوران
هم بنیانگذار و مدیرعامل

عضو فدراسیون جهانی کوچینگ ICF 

بیزینس کوچ حرفه ای با تاییدیه MCC

مدرس و منتور مهارت های کوچینگ

مدرس سازماندهی ارتباطات- روانشناس (تراپیست) – نویسنده