خدمات کارو کوچینگ

آکادمی کوچینگ کارو

آکادمی کوچینگ کارو، دارای تاییدیه از فدراسیون جهانی کوچینگ ICF ، و با بهره گیری از تیم مدرسین و منتور کوچ های توانمند خود، شما را در مسیر آموزش کوچینگ حرفه ای یاری می نماید.

کوچینگ سازمانی

با بهره گیری ازخدمات کوچینگ سازمانی کارو، هماهنگی کامل رهبران و کارکنان با استراتژی ها، بهبود عملکرد تیم ها و همچنین افزایش اعتماد به رهبران، در انتظار شرکتها و سازمانها خواهد بود.

آخرین مقالات، رویدادها و وبینارهای کارو