کوچینگ (Coaching) چیست؟

کوچینگ فرآیندی است که مراجع را قادر می‌سازد با دستیابی به آگاهی های عمیق، پایبندی به اهداف خود را تقویت نموده و موفق به بهبود شرایط خود گردد. به همین دلیل است که کوچ برای موفقیت در کار خود نیاز چندانی به دانش تخصصی مراجع ندارد، بلکه باید با درک صلاحیت‌ها و فرآیندهای کوچینگ و به کارگیری آنها، به مراجع کمک نماید سبک و تکنیک‌های مناسب برای رشد و توسعه و تغییر را شناسایی و در راستای اهداف عالی خود شروع به حرکت نماید.

برای اطلاعات بیشتر در خصوص خدمات کوچینگ سازمانی کارو، اینجا کلیک کنید.
coaching-20

خدمات کارو کوچینگ