شرایط و ضوابط استفاده از وب سایت شرکت پرتو توسعه کارو

    • به وب سایت شرکت پرتو توسعه کارو خوش آمدید. این وب سایت این فرصت را برای شما فراهم می‌کند با خدمات متنوع کارو آشنا و در صورت نیاز با این شرکت در ارتباط باشید. وب سایت این خدمات را به وسیله اعطای دسترسی شما به محتوای وب سایت فراهم می‌کند.
    • این وب سایت به وسیله شرکت پرتو توسعه کارو مدیریت می‌شود و در هر کجا که از اصطلاح ما استفاده شده است، منظور این شرکت است. دسترسی و استفاده از وب سایت و ارائه هر نوع خدمات، به وسیله این شرکت فراهم می‌شود. از شما خواهشمندیم که این ضوابط و مقررات را با دقت بخوانید. استفاده از این وب سایت  نشان می‌دهد که شما پذیرفته‌اید که به واسطه قبول این شرایط و ضوابط محدودیت‌هایی داشته باشید. متقابلا اگر این شرایط را نپذیرید به این معناست که از وب سایت  و خدمات آن استفاده نخواهید کرد. اگر شما با این شرایط و ضوابط موافق نیستید باید دسترسی و استفاده از وب سایت  و هر گونه خدمات آن را متوقف کنید.
    • شرایط و ضوابط مذکور را از لینک زیر می توانید دریافت و مطالعه نمایید.