منتورینگ

نیاز سازمانها به رقابت در فضای کسب و کار موجود ، احتمال بالا رفتن هزینه های مالی، اعتباری و نیروی انسانی را افزایش می دهد و در صورتی که  استراتژی های سازمان متناسب با نوع رقابت و فصای رقابتی نباشد ، گاهی هزینه ها جبران ناپذیر خواهند بود . در چنین شرایطی ، نقش منتور کمک به سزایی، در پایین آوردن ریسکهای پیش بینی نشده در مسیر رقابتی سازمان خواهد داشت.

منتور فردی است که تجربه موفقیت در تحقق اهداف و استراتژی سازمانی را داشته و در فرآیند منتورینگ، استراتژی متناسب با فضای رقابتی در جهت حمایت از اهداف سازمان های مشابه را ، بر اساس تجربه خود  پیشنهاد، طراحی و ارائه خواهد نمود.

تیم منتورینگ کارو با تکیه بر تجارب مرتبط در حوزه های مختلف صنایع نفت و گاز، دارو ، خودرو سازی و …  با استفاده از شناخت دقیق محیط کسب و کار این سازمانها، نقش بازویی توانمند را برای رهبران و مدیران ارشد به منظور دستیابی به اهداف سازمانی و ارتقا عملکرد تیمی آنها ایفا می کند.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص خدمات کوچینگ فردی کارو ، ازطریق لینک زیر با ما در تماس باشید.
کارشناسان کارو در اسرع وقت پاسخگوی شما خواهند بود.

دریافت مشاوره