آموزش

بکار گیری علوم مدیریتی و راهبری، در سالهای اخیر منشا اثربخشی در بسیاری از  شرکتها و سازمانهای بزرگ بوده است. سازمانهای پیشرو، بیش از گذشته به اهمیت آموزش منابع انسانی پی برده و به همین علت بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری های آنها در حوزه منابع انسانی ، معطوف به هزینه های آموزشی گردیده است.

میزان اثر بخشی و بهبود عملکردهای یک سازمان، رابطه مستقیمی با شناخت فردی و جمعی آن سازمان دارد و میتوان میل به آموزش را به عنوان یکی از موثرترین و کاربردی ترین ارزشهای سازمانهای در حال توسعه بشمار آورد.

هم زمان میتوان یکی از الزامات مهم سازمانهای در حال توسعه را برای همراهی با سرعت بالای تغییرات در علوم مدیریتی، به روز رسانی سطح دانش مدیران و کارکنان، از طریق آموزشِ مستمر دانست.

سازمانهای پیشرو در محیط کسب و کار خود، نیازمند منابع انسانی با انگیزه و توانمند هستند که در مواجه با تغییرات، حداکثر توان فکری و ذهنی خود را صرف همسویی با اهداف سازمانی نمایند.

برنامه های آموزشی کارو: اساتید از طریق ارائه خدمات آموزشی و کوچینگ سازمانی حضوری و آنلاین به مدیران و کارکنان سازمانها، به توسعه و تقویت انگیزش آنها کمک نموده و با آموزش مهارت های کوچینگ به ارتقا عملکرد آنها در تیم های سازمان یاری می رسانند .

چشم انداز: تیم آموزش کارو علاوه بر ارائه خدمات آموزشی درون سازمانی به رهبران، مدیران و کارکنان سازمانها ، با نگاهی مسئولانه به جامعه و با هدف ارتقا دانش و خرد  جمعی ، برگزاری سمینارها  و وبینارهای عمومی را در دستور کار خود دارد.

شرکت پرتو توسعه کارو، برحسب نیاز سازمانها و بر اساس همسویی در  مسیر اهداف و ارزشهای مشترک، امکان همکاری با موسسات معتبر آموزشی در حوزه های مختلف را نیز فراهم نموده است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص خدمات آموزش کارو ، ازطریق لینک زیر با ما در تماس باشید.
کارشناسان کارو در اسرع وقت پاسخگوی شما خواهند بود.

دریافت مشاوره